Akron Concerts February 2020

Feb

1

When:

Where: EJ Thomas Hall, Akron

Hotel California Tour Dates

Concert

Feb

1

When:

Where: Akron Civic Theatre, Akron

Zoso Tour Dates

Concert

Feb

4

When:

Where: EJ Thomas Hall, Akron

Abba Mania Tour Dates

Concert

Feb

6

When:

Where: EJ Thomas Hall, Akron

Lee Rocker Tour Dates

Concert

Feb

7

When:

Where: Akron Civic Theatre, Akron

Suzanne Westenhoefer Tour Dates

Concert

Feb

14

When:

Where: Tangier, Akron

After 7 Tour Dates

Concert

Feb

15

When:

Where: Akron Civic Theatre, Akron

Slave Tour Dates

Concert

Feb

16

When:

Where: Goodyear Theater, Akron

Cody Jinks Tour Dates

Concert

Feb

22

When:

Where: Goodyear Theater, Akron

American Authors Tour Dates

Concert

Feb

22

When:

Where: Akron Civic Theatre, Akron

Lee Brice Tour Dates

Concert

Feb

22

When:

Where: Musica, Akron

KRS-One Tour Dates

Concert

Feb

25

Feb

28

When:

Where: EJ Thomas Hall, Akron

Janis Ian Tour Dates

Concert

Feb

29

When:

Where: EJ Thomas Hall, Akron

The McCartney Project Tour Dates

Concert