Neelix
Tour Dates 2016, 2017

Neelix concert tickets are on sale. You can find the list of Neelix tour dates here.

Neelix, w?a?c. Henrik Twardzik – niemiecki DJ i producent. Muzyk? jako DJ zajmuje si? od 1998 roku, a od 2000 tak?e jako producent. W roku tym tak?e przyj?? swój pseudonim artystyczny Neelix. Z pocz?tku tworzy? psychedelic trance a obecnie – progressive trance. W niektórych kompozycjach daje si? tak?e wyczu? elementy electro i house. Neelix szybko wypracowa? swój unikatowy styl dla którego charakterystyczne s? dynamiczne linie basowe, krótkie wstawki wokalne oraz ciekawe melodie i efekty d?wi?kowe. Dzi?ki temu na scenie progressive sta? si? ?atwo rozpoznawalny. Poza w?asnymi albumami Neelix mo?e pochwali? si? tak?e kilkunastoma nagraniami zamieszczonymi na kompilacjach wydanych dla ró?nych wytwórni. Uczestniczy w ró?nych imprezach i festiwalach na ca?ym ?wiecie. Gra? w Szwecji, Danii, Grecji, Szwajcarii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Izraelu, Meksyku i na W?grzech. Neelix jest tak?e wspó?za?o?ycielem wytwórni p?ytowej: Glamour Studios w 2006.

Questions about Neelix Tour?

 

Neelix Past Concerts

Neelix Concerts 2017

Genre:

tour dates, concerts, concert ticket, tour dates 2016, concert dates, ticket

Tour Dates

tour dates , concerts , concert ticket