Washingtonarkansas Concerts August 2018

Aug

1

When:

Where: Arena Stage, Washington

Dave Tour Dates

Concert

Aug

1

When:

Where: Rock and Roll Hotel - DC, Washington

The Sheepdogs Tour Dates

Concert

Aug

2

When:

Where: 9:30 Club, Washington

George Clinton Tour Dates

Concert

Aug

2

When:

Where: Rock and Roll Hotel - DC, Washington

Black Milk Tour Dates

Concert

Aug

2

When:

Where: The Anthem, Washington

Father John Misty Tour Dates

Concert

Aug

2

When:

Where: Soundcheck , Washington

Tiger Lily Tour Dates

Concert

Aug

3

When:

Where: Lincoln Theatre - DC, Washington

Roy Ayers Tour Dates

Concert

Aug

3

When:

Where: Union Stage, Washington

Sons Of Bill Tour Dates

Concert

Aug

3

When:

Where: Flash, Washington

Mark Broom Tour Dates

Concert

Aug

3

When:

Where: Echostage, Washington

Yellow Claw Tour Dates

Concert

Aug

5

Aug

6

When:

Where: Union Stage, Washington

Delux Tour Dates

Concert

Aug

7

When:

Where: U Street Music Hall, Washington

Lydia Tour Dates

Concert

Aug

7

When:

Where: Black Cat, Washington

The Essex Green Tour Dates

Concert

Aug

8

When:

Where: Rock and Roll Hotel - DC, Washington

Alex Lahey Tour Dates

Concert

Aug

8

When:

Where: Flash, Washington

Fakear Tour Dates

Concert

Aug

8

When:

Where: Soundcheck , Washington

Bass Nation Tour Dates

Concert

Aug

9

When:

Where: Black Cat, Washington

The Shondes Tour Dates

Concert

Aug

10

When:

Where: Union Stage, Washington

The Reagan Years Tour Dates

Concert

Aug

10

When:

Where: Black Cat, Washington

Kill Lincoln Tour Dates

Concert

Aug

10

When:

Where: Flash, Washington

Jennifer Cardini Tour Dates

Concert

Aug

11

When:

Where: DAR Constitution Hall, Washington

Thomas Anders Tour Dates

Concert

Aug

11

When:

Where: Flash, Washington

David Waxman Tour Dates

Concert

Aug

11

When:

Where: 9:30 Club, Washington

Jeremih Tour Dates

Concert

Aug

11

When:

Where: Comet Ping Pong, Washington

Alice Bag Tour Dates

Concert

Aug

12

When:

Where: Black Cat, Washington

Pedro the Lion Tour Dates

Concert

Aug

15

When:

Where: 9:30 Club, Washington

Seu Jorge Tour Dates

Concert

Aug

16

When:

Where: Union Stage, Washington

William Clark Green Tour Dates

Concert

Aug

17

When:

Where: The Anthem, Washington

Need To Breathe Tour Dates

Concert

Aug

17

Aug

18

When:

Where: Consol Energy Park, Washington

Wade Bowen Tour Dates

Concert

Aug

18

When:

Where: Flash, Washington

Derrick Carter Tour Dates

Concert

Aug

18

When:

Where: Echostage, Washington

Gareth Emery Tour Dates

Concert

Aug

19

When:

Where: U Street Music Hall, Washington

Beladona Tour Dates

Concert

Aug

23

When:

Where: Black Cat, Washington

In The Whale Tour Dates

Concert

Aug

23

When:

Where: Union Stage, Washington

Vetiver Tour Dates

Concert

Aug

24

When:

Where: Flash, Washington

FJAAK Tour Dates

Concert

Aug

24

Aug

24

When:

Where: Echostage, Washington

Zion y Lennox Tour Dates

Concert

Aug

25

When:

Where: The Anthem, Washington

Beach House Tour Dates

Concert

Aug

25

When:

Where: Flash, Washington

Sundown Tour Dates

Concert

Aug

25

When:

Where: Flash, Washington

Onur Özer Tour Dates

Concert

Aug

26

Aug

28

When:

Where: The Anthem, Washington

New Order Tour Dates

Concert

Aug

29

When:

Where: Consol Energy Park, Washington

G-Eazy Tour Dates

Concert

Aug

29

Aug

31

When:

Where: Flash, Washington

Prins Thomas Tour Dates

Concert

Aug

31

When:

Where: 9:30 Club, Washington

CLAPTONE Tour Dates

Concert

Aug

31

Aug

31

Aug

31